Η Ιστορία της ελληνικής τοπικής ανάπτυξης

Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ιστορία της ελληνικής τοπικής ανάπτυξης, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Παρουσίαση

Ενότητα 5η: Η Ιστορία της ελληνικής τοπικής ανάπτυξης