Σύγχρονα προβλήματα Τοπικής Ανάπτυξης

Ανάλυση των σύγχρονων προβλημάτων της Τοπικής Ανάπτυξης (Αντίσταση στη σχεδιασμένη αλλαγή, Λαϊκή συμμετοχή, Εξάρτηση από το φορέα αλλαγής)

 

Λέξεις Κλειδιά: Προβλήματα Τοπικής Ανάπτυξης, Αντίσταση στη σχεδιασμένη αλλαγή, Λαϊκή συμμετοχή, Συμμετοχή των Πολιτών, Εξάρτηση από το φορέα αλλαγής

 

Παρουσίαση

Ενότητα 7η: Σύγχρονα προβλήματα Τοπικής Ανάπτυξης