Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση

Υποδείγματα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Κανονικότητα σφαλμάτων, ομοσκεδαστικότητα σφαλμάτων, πολυσυγγραμμικότητα, παράτυπα σημεία, σημεία μόχλευσης. Μη γραμμική παλινδρόμηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων, ευθύγραμμη συμμεταβολή, καμπυλόγραμμη συμμεταβολή,  έλεγχοι προϋποθέσεων και καλής προσαρμογής.