Η ρωμαϊκή οικογένεια
  1. Familia romana
  2. Patria potestas
  3. Παραχώρηση χρηματίου (peculium)