3. Τεχνικές αναφοράς
 • δραστηριότητες ανακάλυψης
 • δραστηριότητες απόκτησης γνώσεων
  • γιατί να κάνω αναφορά;
  • δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
   • μορφές παράβασης
   • ποινές
  • τεχνικές αναφοράς
   • αναφορές εντός κειμένου
   • σημειώσεις στο υποσέλιδο
   • λεζάντες
   •  πίνακας περιεχομένων, απεικονίσεων
   • ευρετήριο βιβλιογραφικών αναφορών, όρων, συγγραφέων
   • παραρτήματα
 • δραστηριότητες εξοικείωσης
 • δραστηριότητες αξιολόγησης.

Λέξεις κλειδιά: αναφορά, πνευματική ιδιοκτησία, τεχνικές αναφοράς

Ενότητα 3: Τεχνικές αναφοράς