Διαφήμιση

Ενότητες

Σχεδιασμός και οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας

Η πέμπτη ενότητα εστιάζει στην εξωτερική υπαίθρια διαφήμιση, στα χαρακτηριστικά της, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της και στις νέες μορφές της.

 

Λέξεις κλειδιά: εξωτερική υπαίθρια διαφήμιση, χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματά της, νέες μορφές της.

Ενότητα 05. Σχεδιασμός και οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας.