Διαφήμιση

Ενότητες

Η ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης

Η έκτη ενότητα πραγματεύεται την «ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης» και παρουσιάζει τα αντίστοιχα υποδείγματα.

 

Λέξεις κλειδιά: ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης, αντίστοιχα υποδείγματα.

Ενότητα 06. Η ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης.