Διαφήμιση

Ενότητες

Σχεδίαση και ανάπτυξη της διαφήμισης της διαφήμισης

Η έβδομη ενότητα ασχολείται με τη δημιουργική σχεδίαση και ανάπτυξη της διαφήμισης. Αφετηριακό σημείο θεωρείται η ύπαρξη εκτεταμένης και ουσιαστικής πληροφόρησης που παρέχεται από την περίληψη. Περιγράφεται η διαμόρφωση και η ακολουθία της δημιουργικής διαδικασίας που οδηγεί στην ανάπτυξη της δημιουργικής ιδέας.

 

Λέξεις κλειδιά: δημιουργική σχεδίαση, ανάπτυξη της διαφήμισης, ανάπτυξη της δημιουργικής ιδέας.

Ενότητα 07. Σχεδίαση και ανάπτυξη της διαφήμισης της διαφήμισης.