Η διαμόρφωση του διαφημιστικού κειμένου

Η δέκατη ενότητα εξετάζει θέματα όπως η εύρεση και η ανάπτυξη της «μοναδικής πρότασης πώλησης», τα σημεία διαφοροποίησης του κειμένου, η λειτουργική του παρενέργεια, το περιεχόμενο, η μορφή και οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξή του. Παρουσιάζονται και τα υπόλοιπα στοιχεία του κειμένου, όπως η επικεφαλίδα, το «σλόγκαν», το σήμα και το «λογότυπο».

 

Λέξεις κλειδιά: μοναδική πρόταση πώλησης, σημεία διαφοροποίησης του κειμένου, λειτουργική του παρενέργεια, περιεχόμενο, μορφή και κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξή του, επικεφαλίδα, «σλόγκαν», σήμα, λογότυπο.