Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται  τα στάδια και ο τρόπος που διαχειρίζονται τα πρωτόκολλα την πληροφορία καθώς επίσης παρουσιάζεται και το μοντέλο αναφοράς κατά OSI.

 

Λέξεις Κλειδιά: αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων, λειτουργίες πρωτοκόλλων, μοντέλο αναφοράς κατά OSI, μοντέλο αναφοράς TCP/IP

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Πρωτοκόλλων