Δικτυακές Εφαρμογές Ι

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτητές εξοικειώνονται με εφαρμογές αλληλεπίδρασης πελάτη-εξυπηρετητή, τo ιεραρχικό σύστημα ονοματοδοσίας DNS και το πρωτόκολλο SMTP.

 

Λέξεις Κλειδιά: DNS, SMTP, POP3, MIME, Web Mail

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Δικτυακές Εφαρμογές Ι

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Δικτυακές Εφαρμογές Ι