Δικτυακές Εφαρμογές ΙΙΙ

Στην τελευταία αυτή ενότητα γίνεται αναφορά στην ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην τηλεφωνία πάνω από IP.

 

Λέξεις Κλειδιά: μέτρα απόδοσης του δικτύου, ποιότητα υπηρεσίας QoS, MPLS, RTP, IP τηλεφωνία, Η.323, SIP

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Δικτυακές Εφαρμογές ΙΙΙ