Παραδείγματα Προγραμμάτων Κατάρτισης

Στη δέκατη ενότητα παρουσιάζονται δύο παραδείγματα προγραμμάτων κατάρτισης. Το πρώτο αφορά την κατάρτιση με αντικείμενο τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και την ελιά και έχει διάρκεια 200 ώρες. Το δεύτερο έχει διάρκεια 75 ώρες και έχει σκοπό να καταρτίσει γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με αγροτουριστικά επαγγέλματα. Και τα δύο σχέδια εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν βασιστεί στη μέθοδο curriculum και παρέχουν με λεπτομέρεια τις εκπαιδευτικές ενότητες και τη διάρκεια σε ώρες της κάθε μιας. Στο τέλος της ενότητας παρατίθεται ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που είναι απαραίτητο μετά το τέλος οποιασδήποτε εκπαιδευτικής δραστηριότητας.        

 

Λέξεις κλειδιά: Πρόγραμμα κατάρτισης, curriculum, εκπαιδευτικές ενότητες, ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.