Περιεχόμενο του μαθήματος της λογοτεχνίας

Η λογοτεχνία αποτυπώνεται ως θεσμός με ποικίλες διαστάσεις. Εν συνεχεία, αποσαφηνίζεται η έννοια του λογοτεχνικού κανόνα και αναφέρονται τόσο οι δημιουργοί του όσο και το τι προβλέπει το νέο Πρόγραμμα Σπουδών.

 

Λέξεις κλειδιά: κοινωνικός θεσμός, λογοτεχνικός θεσμός, διαστάσεις λογοτεχνίας, λογοτεχνικός κανόνας

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

4. Περιεχόμενο του μαθήματος της λογοτεχνίας

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Περιεχόμενο του μαθήματος της λογοτεχνίας