Εισαγωγή

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο ελληνικό σχολείο. Ιστορική αναδρομή και βασικά προβλήματα. Γενικές αρχές για ένα νέο πρόγραμμα διδασκαλίας.

 

Λέξεις κλειδιά: διδασκαλία λογοτεχνίας, ιστορική αναδρομή, πρόγραμμα διδασκαλίας

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη