Αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της λογοτεχνίας

Αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της λογοτεχνίας.

 

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της λογοτεχνίας