Μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ιδιαιτερότητες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: εννοιολογικός προσδιορισμός. Γενικές και ειδικές κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Ειδικές γνωστικές ή ακαδημαϊκού τύπου δυσκολίες και συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς (μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, διαταραχές λόγου και ομιλίας), ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς και συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς (συναισθηματικές διαταραχές, αυτισμός), χαρισματικά παιδιά και συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς. 

 

Λέξεις Κλειδιά: ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ιδιαιτερότητες, μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, διαταραχές λόγου, ψυχοκοινωνικά προβλήματα, αυτισμός, χαρισματικότητα, συμβουλευτική