Μαθησιακές Δυσκολίες: Εννοιολογικός Προσδιορισμός, Ταξινόμηση, Αιτιολογία

Εννοιολογικός προσδιορισμός, ταξινόμηση, αιτιολογία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, ετερογένεια, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, ατομικές διαφορές, αιτιολογία, γνωστικοί παράγοντες, μεταγνωστικά ελλείμματα, νευρο-βιολογικοί παράγοντες, συναισθηματικοί παράγοντες