Μαθησιακές δυσκολίες: Θέματα αξιολόγησης

Κριτήρια διάγνωσης, υπηρεσίες αξιολόγησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, αξιολόγηση, ομάδα αξιολόγησης, ατομικό ιστορικό, ιατρικό ιστορικό, οικογενειακή κατάσταση, ψυχομετρικές δοκιμασίες, κλινική συνέντευξη, μαθησιακή εκτίμηση, πρώιμη παρέμβαση