Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα

Εννοιολογικά ζητήματα. Ταξινομία κρίσεων. Αναμενόμενες αντιδράσεις των παιδιών στην κρίση, φάσεις-στάδια κρίσεων, στόχοι και γενικές αρχές της συμβουλευτικής διαχείρισης κρίσεων. Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: διαχείριση κρίσεων, σχολική κοινότητα, περιστασιακές κρίσεις, αναπτυξιακές κρίσεις, ατομικές διαφορές, αντιμετώπιση, παρέμβαση, συμβουλευτική

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Διαχείριση Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα