Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη και Αγωγή στο Σχολείο

Το παράδειγμα της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στο Σχολείο ως πρόγραμμα προαγωγής της ψυχικής υγείας και της μάθησης παιδιών και εφήβων (π.χ., δεξιότητες επικοινωνίας, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, διαχείριση συναισθημάτων, επίλυση συγκρούσεων, αγχογόνες καταστάσεις).

 

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνική αγωγή, συναισθηματική αγωγή, σχολική κοινότητα, μάθηση, κοινωνική και συναισθηματική επάρκεια, πρωτογενής πρόληψη, δευτερογενής πρόληψη, διαλεκτική συμβουλευτική, παράγοντες επικινδυνότητας, προστατευτικοί παράγοντες, προγράμματα παρέμβασης