Ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών και εφήβων

Εννοιολογικά ζητήματα. Προστατευτικοί παράγοντες, παράγοντες επικινδυνότητας. Ο ρόλος του σχολείου στην προαγωγή ψυχικά ανθεκτικών μαθητών/-ριών και εκπαιδευτικών. Ο τροχός της ψυχικής ανθεκτικότητας. Προφίλ μαθητών/-ριών που χρειάζονται ενίσχυση της ΨΑ.  Προφίλ εκπαιδευτικών που χρειάζονται ενίσχυση της ΨΑ.

 

Λέξεις Κλειδιά: ψυχική ανθεκτικότητα, σχολική κοινότητα, προστατευτικοί παράγοντες, παράγοντες κινδύνου, πρόληψη, παρέμβαση, τροχός ΨΑ