Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Ε.Ε.
  • Δικαστικός έλεγχος.

Λέξεις Κλειδιά: κανονισμοί, οδηγίες, ερμηνεία του συντάγματος

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή Ένωση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή Ένωση

Άσκηση

Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.