Αρχή του κοινωνικού κράτους
  • Έννοια και χαρακτηριστικά του κοινωνικού κράτους δικαίου.
  • Σχέση κράτους δικαίου και κοινωνικού κράτους.
  • Τάση αλληλοδιείσδυσης κράτους – κοινωνίας.

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνικό κράτος, κοινωνικό κράτος δικαίου, κράτος δικαίου

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Αρχή του κοινωνικού κράτους

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Αρχή του κοινωνικού κράτους

Άσκηση

Αρχή του κοινωνικού κράτους

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.