Η Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών
  • Ιστορική καταγωγή της Αρχής της διάκρισης των εξουσιών.
  • Συνταγματική πρόβλεψη.
  • Δύο διαστάσεις της Αρχής.
  • Η σημασία της στο σύγχρονο κράτος.
  • Η διασταύρωση των λειτουργιών.
  • Κανονιστικό περιεχόμενο σε δύο επίπεδα.
    • Διάκριση των αντιπροσωπευτικών συστημάτων.
    • Η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. 

Λέξεις Κλειδιά: νομοθετική λειτουργία, εκτελεστική λειτουργία, δικαστική λειτουργία, διασταύρωση λειτουργιών

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

Άσκηση

Η Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.