Συντακτικη Εξουσία και Αναθεωρητική Λειτουργία
  • Φορέας της Συντακτικής Εξουσίας.
  • Μορφές εμφάνισης της Συντακτικής Εξουσίας.
  • Πράξεις της Συντακτικής Εξουσίας.
  • Διάκριση από άλλες εξουσίες.
  • Η Αναθεωρητική Λειτουργία κατά το ισχύον Σύνταγμα.
  • Η διαδικασία αναθεώρησης. 

Λέξεις Κλειδιά: σκληρός πυρήνας του συντάγματος, αναθεώρηση, ψηφίσματα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Συντακτική Εξουσία και Αναθεωρητική Λειτουργία

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Συντακτικη Εξουσία και Αναθεωρητική Λειτουργία

Άσκηση

Συντακτική Εξουσία και Αναθεωρητική Λειτουργία

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.