Άτυπες τροοποποιήσεις και άδηλες μεταβολές του Συντάγματος
  • Διάκριση μεταξύ της αναθεώρησης και των άτυπων μεταβολών και τροποποιήσεων του Συντάγματος.
  • Αίτια και πηγές άτυπης μεταβολής.
  • Το συνταγματικό έθιμο.
  • Οι συνθήκες του πολιτεύματος.
  • Αλλοίωση, καταδολίευση ή απλή παραβίαση του Συντάγματος. 

Λέξεις Κλειδιά: συνταγματικό έθιμο, συνθήκη του πολιτεύματος, παραβίαση του Συντάγματος

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Άτυπες τροποποιήσεις και άδηλες μεταβολές του Συντάγματος

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Άτυπες τροοποποιήσεις και άδηλες μεταβολές του Συντάγματος

Άσκηση

Άτυπες τροποποιήσεις και Άδηλες Μεταβολές του Συντάγματος

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.