Κοινωνιολογία του τροφίμου

Ανάλυση του Αγροδιατροφικού Συστήματος και της αγροδιατροφικής αλυσίδας, εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του τροφίμου, ανάλυση των κυριότερων Κοινωνιολογικών Θεωριών γύρω από το τρόφιμο.

 

Λέξεις κλειδιά:  Αγροδιατροφικό Σύστημα, Αγροδιατροφική αλυσίδα, Κοινωνιολογία του τροφίμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ_02. Κοινωνιολογία του τροφίμου