Τροφομίλια (Food miles) και Εντοπιότητα- Ιδιοτυπία Τροφίμων

Αρχαία Τροφομίλια, παρουσίαση του κινήματος ‘Τροφομίλια’, ορισμός και οφέλη του «τοπικού» προϊόντος και τοπικού συστήματος παραγωγής, Τοπικά – Ιδιότυπα- Παραδοσιακά προϊόντα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αρχαία Τροφομίλια, Κίνημα Τροφομίλια, Τοπικό– Ιδιότυπο- Παραδοσιακό προϊόν. 

ΕΝΟΤΗΤΑ_04. Τροφομίλια (Food miles) και Εντοπιότητα- Ιδιοτυπία Τροφίμων