Το ημι – προεδρικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας (Μέρος 2ο)
  1. Αναπαράσταση του κοινοβουλευτικού τόξου.
  2. Οι πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας.

Λέξεις Κλειδιά: Γαλλία, ημι – προεδρικό πολιτικό σύστημα, κοινοβουλευτικό τόξο, λαϊκό μέτωπο, άκρα αριστερά, κομμουνιστικό κόμμα, σοσιαλιστικό κόμμα, Φρανσουά Μιτεράν, γκωλικά κόμματα, εθνικό μέτωπο, πράσινοι