Το ημι – προεδρικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας (Μέρος 2ο)
  1. Αναπαράσταση του κοινοβουλευτικού τόξου.
  2. Οι πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας.

Λέξεις Κλειδιά: Γαλλία, ημι – προεδρικό πολιτικό σύστημα, κοινοβουλευτικό τόξο, λαϊκό μέτωπο, άκρα αριστερά, κομμουνιστικό κόμμα, σοσιαλιστικό κόμμα, Φρανσουά Μιτεράν, γκωλικά κόμματα, εθνικό μέτωπο, πράσινοι

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Το ημι – προεδρικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας. Μέρος 2ο

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Το ημι – προεδρικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας (Μέρος 2ο) - Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας - Ο μετριασμένος κοινοβουλευτισμός (Μέρος 1ο)