Το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας - Ο μετριασμένος κοινοβουλευτισμός (Μέρος 2ο)
  1. Το σημερινό πολιτικό σύστημα.
  2. Κοινοβουλευτικό σύστημα με μετριασμό των εξουσιών.

Λέξεις Κλειδιά: Γερμανία, πολιτικό σύστημα, μετριασμένος κοινοβουλευτισμός, ομοσπονδιακός πρόεδρος, ομοσπονδιακό σύστημα, θεμελιώδης νόμος του 1949, Bundesrat, Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Gerhard Schroder, Angela Merkel