Η διδασκαλία των δεξιοτήτων – Δάσκαλος και Υπολογιστής

Η διδασκαλία των δεξιοτήτων με Η/Υ και η χρήση της αυτόματης μετάφρασης (GOOGLE Translate) στην γλωσσική διδασκαλία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: γλωσσικές δεξιότητες, δάσκαλος, Η/Υ