Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου

Παρέχεται πρακτική άσκηση στη δημιουργία ηλεκτρονικών δοκιμασιών γλωσσικής αξιολόγησης με προγράμματα συγγραφής (HOT POTATOES, WIDA), στη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων (Learning Management Systems, BLACKBOARD) καθώς και στην δημιουργία ιστών και ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (BLOGS, WIKIS, FACEBOOK, κλπ) αλλά και μηχανών σύγχρονης επικοινωνίας με εφαρμογές στη γλωσσική διδασκαλία (SKYPE). 

 

Λέξεις Κλειδιά: επικοινωνία, MS Word, γλωσσικές δεξιότητες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

05. Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου