Μηχανική Μετάφραση

Παρέχεται πρακτική άσκηση στη δημιουργία ηλεκτρονικών δοκιμασιών γλωσσικής αξιολόγησης με προγράμματα συγγραφής (HOT POTATOES, WIDA), στη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων (Learning Management Systems, BLACKBOARD) καθώς και στην δημιουργία ιστών και ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (BLOGS, WIKIS, FACEBOOK, κλπ) αλλά και μηχανών σύγχρονης επικοινωνίας με εφαρμογές στη γλωσσική διδασκαλία (SKYPE). Τέλος, παρατίθενται προβληματισμοί ως προς τον ρόλο του δασκάλου και του υπολογιστή μέσα στην τάξη. 

 

Λέξεις Κλειδιά: online λεξικά, μηχανές μετάφρασης, μεταφραστικές μνήμες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

08. Μηχανική Μετάφραση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Μηχανική Μετάφραση