Εισαγωγικές πληροφορίες για το μάθημα
 1. Η μεταφραστική μας ικανότητα και οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν.
 2. Οδηγίες για την περιγραφή των μεταφραστικών επιλογών.
 3. Μεταφραστικές υπηρεσίες, διαμεσολαβητές συνοδοί τουριστών και sight translation.
 4. Κατατμήσεις με βάση νοηματική.
 5. Τι θα επικρατήσει;
 6. Φυσική γλώσσα και οικονομία.
 7. Κατατμήσεις και προτεραιότητες.
 8. Λύση δυσκολιών.
 9. Οικονομία – ισοδυναμία – συντακτικές κατηγορίες.
 10. Η μνήμη των μεταφραστικών δρόμων του μεταφραστή σε επίπεδο μονάδων οντολογικά καθορισμένων.
 11. Παραδείγματα υποκειμενικών δυσκολιών.
 12. Υποκειμενικές δυσκολίες και πολιτισμός.
 13. Διαχείριση διαδικασίας και λάθη του μεταφραστή.
 14. Συνοψίζοντας.

Λέξεις Κλειδιά: εισαγωγή, μετάφραση, υπηρεσίες, επιλογές, δυσκολίες, γλώσσα, λάθη

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 1 - Εισαγωγικές πληροφορίες για το μάθημα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγικές πληροφορίες για το μάθημα