Εξ αποστάσεως διδασκαλία
  1. Ιταλικό κείμενο και μετάφραση.
  2. Ασυμμετρίες και μετάφραση.

Λέξεις Κλειδιά: ιταλικό κείμενο, ασυμμετρίες, μετάφραση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 5 - Εξ αποστάσεως διδασκαλία

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εξ αποστάσεως διδασκαλία