Μετάφραση και εκδόσεις
 1. Εκδοτικές στρατηγικές στη μετάφραση.
 2. Θεωρία της μετάφρασης.
 3. Περιοχές έρευνας.
 4. Προμεταφραστική επεξεργασία στη μετάφραση και αξιολόγησή της.
 5. Ασκήσεις.
 6. Σύγκριση μεταφράσεων με μη μεταφρασμένα κείμενα.
 7. Η βιβλική εταιρεία και οι πολλαπλές μεταφράσεις.
 8. Περίσταση μεταφραστικής επικοινωνίας.
 9. Ασκήσεις πολλαπλών και πολυγλωσσικών μεταφράσεων.
 10. Πλαίσιο μεταφραστικής επικοινωνίας.
 11. Μετάφραση Βίβλου και μεταφρασεολογία.
 12. Ασκήσεις.

Λέξεις Κλειδιά: εκδόσεις, στρατηγικές, θεωρία, επεξεργασία, σύγκριση, μεταφραστική επικοινωνία, ασκήσεις μεταφράσεων, μεταφρασεολογία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 6 - Μετάφραση και εκδόσεις

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Μετάφραση και εκδόσεις