Εγκυρότητα κειμένου πηγή και αξιολόγηση πολλαπλών μεταφράσεων
  1. Ενδογλωσσική μετάφραση.
  2. Σύγκριση πολλαπλών μεταφράσεων.
  3. Τρίγωνο μετάφρασης.

Λέξεις Κλειδιά: ενδογλωσσική μετάφραση, σύγκριση μεταφράσεων, τρίγωνο μετάφρασης