Ιστορική έρευνα και μετάφραση
  1. Μεταφράσεις τεκμηρίων.
  2. Λεξικά μεταφραστικής έρευνας για ιστορικούς σκοπούς.
  3. Πώς ψάχνει ο μεταφραστής-ερευνητής για ιστορικούς σκοπούς;
  4. Γλώσσα προτύπων τεκμηρίων.
  5. Διδακτική πράξη και βασική μεταφρασεολογική έρευνα.
  6. Εφαρμοσμένη μεταφρασεολογική έρευνα.
  7. Λεξικά.

Λέξεις Κλειδιά: μεταφράσεις τεκμηρίων, λεξικά, γλώσσα προτύπων, εφαρμοσμένη μεταφρασεολογική έρευνα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 9 - Ιστορική έρευνα και μετάφραση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ιστορική έρευνα και μετάφραση