Η λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού
  1. Ιστορικά χαρακτηριστικά της λεκάνης του Ειρηνικού Ωκεανού.
  2. Οικονομικές συνεργασίες.
  3. Δύο σημαντικά εθνικά κράτη στην περιοχή: Αυστραλία και Ιαπωνία.

Λέξεις Κλειδιά: Ειρηνικός Ωκεανός, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ψυχρός Πόλεμος, Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, Asia-Pacific Economic Cooperation, Αυστραλία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού