Παραγγελία προϊόντων, εμφάνιση, ελεύθερος χρόνος και ενδιαφέροντα

Συμπλήρωση εντύπου για την αγορά και παραγγελία προϊόντων. Εμφάνιση και περιγραφή ενδυμασίας. Αίτηση για Visa. Ελεύθερος χρόνος, ενδιαφέροντα σπουδές.

 

Λέξεις Κλειδιά: αγορά, παραγγελία, εμφάνιση, ενδυμασία, αίτηση, ελεύθερος χρόνος, ενδιαφέροντα, σπουδές