Κυβερνητικές πράξεις
  • Έννοια, νομική βάση και δικονομική αντιμετώπιση.
  • Νομολογιακή προσέγγιση.

Λέξεις Κλειδιά: έννοια και δικονομική αντιμετώπιση 

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Κυβερνητικές πράξεις

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Κυβερνητικές πράξεις