Πράξεις παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων
  • Νομική φύση των σχετικών πράξεων, δικαστικός έλεγχος.

Λέξεις Κλειδιά: νομική φύση των σχετικών πράξεων, δικαστικός έλεγχος

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Πράξεις παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Πράξεις παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων