Πράξεις παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων
  • Νομική φύση των σχετικών πράξεων, δικαστικός έλεγχος.

Λέξεις Κλειδιά: νομική φύση των σχετικών πράξεων, δικαστικός έλεγχος