Ανάκληση ομοίων προς ακυρωθείσα πράξεων
  • Υποχρέωση ανάκλησης, προϋποθέσεις, νομολογιακές εξελίξεις.

Λέξεις Κλειδιά: υποχρέωση ανάκλησης, προϋποθέσεις, νομολογιακές εξελίξεις