Ανάκληση ομοίων προς ακυρωθείσα πράξεων
  • Υποχρέωση ανάκλησης, προϋποθέσεις, νομολογιακές εξελίξεις.

Λέξεις Κλειδιά: υποχρέωση ανάκλησης, προϋποθέσεις, νομολογιακές εξελίξεις

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ανάκληση ομοίων προς ακυρωθείσα πράξεων

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Ανάκληση ομοίων προς ακυρωθείσα πράξεων - Μέρος Α'
Ανάκληση ομοίων προς ακυρωθείσα πράξεων - Μέρος Β'