Αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεων
  • Ερμηνεία του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Λέξεις Κλειδιά: ερμηνεία του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεων