Παρέμβαση του νομοθέτη στα έργα της δικαστικής εξουσίας
  • Νόμος με αναδρομική ισχύ που καταλαμβάνει εκκρεμείς δίκες.
  • Θέσπιση ατομικής πράξης με νόμο.

Λέξεις Κλειδιά: νόμος με αναδρομική ισχύ που καταλαμβάνει εκκρεμείς δίκες, θέσπιση ατομικής πράξης με νόμο

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Παρέμβαση του νομοθέτη στα έργα της δικαστικής εξουσίας

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Παρέμβαση του νομοθέτη στα έργα της δικαστικής εξουσίας