Ενισχυτές στις χαμηλές συχνότητες

Απόκριση συχνότητας - γενικά χαρακτηριστικά – παράδειγμα, απόκριση ενισχυτή κοινής πηγής σε χαμηλές συχνότητες, απόκριση ενισχυτή κοινού εκπομπού σε χαμηλές συχνότητες.

 

Λέξεις Κλειδιά: ενισχυτές, χαμηλές συχνότητες, απόκριση, χαρακτηριστικά