Η νέα Αριστερά και τα Σοσιαλδημοκρατικά Κόμματα
Κατανόηση των εννοιών «αριστερά», «άκρα δεξιά» και συνοπτική παρουσίαση των πολιτικών προτάσεων του σοσιαλισμού και του φασισμού, παρουσίαση του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της αριστεράς, από πολιτικό χώρο των μικροϊδιοκτητών σε πολιτικό χώρο των εργατών, κατανόηση του τρόπου διαμόρφωσης, της λειτουργίας και του ιστορικού ρόλου των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων.
 
Λέξεις Κλειδιά: αριστερά, ακροδεξιά, σοσιαλιστικός μετασχηματισμός, καταστατικές συγκυρίες