Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
  • Παρουσίαση και Καταγραφή των αποτελεσμάτων σε ακαδημαϊκή μορφή.

Λέξεις Κλειδιά: καταγραφή

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 3 - Εφαρμογή στατιστικής

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εφαρμογή στατιστικής