Ανοικτή συζήτηση ομάδας μετάφρασης
  1. Μετάφραση κόμικ.
  2. Μετάφραση βιβλίου.
  3. Βιβλιογραφία.

Λέξεις Κλειδιά: μετάφραση, βιβλίο, κόμικ, ανοικτή συζήτηση, ομάδα μετάφρασης

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ανοικτή συζήτηση ομάδας μετάφρασης

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ανοικτή συζήτηση ομάδας μετάφρασης